Leasing samochodowy


Sprawdź rodzaje leasingu samochodowego

Rodzaje leasingu samochodowego:

Leasing samochodowy stanowi taką formę finansowania, w której leasingobiorca zyskuje prawo do używania samochodu w zamian za regulowanie określonych płatności ratalnych. Wyróżnić można dwa najbardziej charakterystyczne rodzaje leasingu: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Ciekawą odmianą leasingu jest również leasing zwrotny.

Leasing operacyjny

Typową cechą dla leasingu operacyjnego jest fakt, iż samochód stanowiący przedmiot leasingu wliczany jest do majątku leasingodawcy. Tym samym to leasingodawca uprawniony jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania pojazdu. Rozliczenie rat leasingowych przybiera następujący charakter: dla leasingodawcy stanowią one przychód, natomiast dla leasingobiorcy - koszt uzyskania przychodu. Umowa w przypadku leasingu operacyjnego zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy i spłaceniu wszystkich rat, samochód będący przedmiotem leasingu może przejść na własność leasingobiorcy.

Leasing finansowy

Leasing finansowy charakteryzuje się tym, iż przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku leasingobiorcy. Wówczas to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które razem z odsetkową ratą leasingową stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu. Z kolei dla leasingodawcy część odsetkowa raty stanowi jego przychód. Druga część raty - część kapitałowa - nie jest natomiast ani przychodem dla leasingodawcy ani kosztem dla leasingobiorcy. W przypadku leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres zbliżony do czasu zużycia rzeczy, a leasingobiorca staje się posiadaczem samochodu po zapłaceniu ostatniej raty leasingu.

Leasing zwrotny

Ten rodzaj leasingu charakteryzuje się tym, iż leasingobiorca za gotówkę odsprzedaje leasingodawcy swój majątek i w ten sposób uzyskuje potrzebny mu kapitał. W ramach takiej umowy leasingobiorca korzysta z odsprzedanego majątku na podstawie umowy leasingu. Ta odmiana leasingu stosowana jest zwykle po to, by poprawić płynność finansową firmy i uwolnić zamrożony kapitał.

Jeśli szukasz odpowiedniego leasingu sprawdź narzędzie - »» kalkulator leasingowy na kalkulatorleasingowy.pl.